Kategoritë dhe çmimet e biletave online

Biletë individuale                                                                                                        800 lekë

Biletë Grupi +12                                                                                                          700 lekë

Biletë grup +50                                                                                                            600 lekë