Kjo faqe është e dedikuar vetëm për aplikimin e tenderëve të hapur në Fondacionin e Menaxhimit të Butrintit.

Tendera në BMF

Aktualisht Hapur

Fondacioni i Menaxhimit të Butrintit fton kompanitë me përvojë të konsoliduar ndërkombëtare të paraqesin oferta për Planin e Menaxhimit të Konservimit Arkeologjik dhe Studimin Hidrologjik dhe Ekologjik të vendit të Trashëgimisë Botërore të Butrintit, sipas Termave të Referencës (ToR) të dhëna në këtë paketë tenderimi.

Vizita në vend (opsionale): Dhjetor: 15, 2023

Afati: 10 Janar 2024

Ju lutemi shkarkoni më poshtë informacionin e zgjeruar: 

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi kontaktoni: info@bmf.al

Application Form