Faqja e karrierës që do të vizitoni është vetëm për aplikimin e vendeve vakante në Fondacionin e Menaxhimit të Butrintit.

Karriera në FMB

Pozicion i Hapur

Faleminderit për interesimin tuaj për t’u bërë pjesë e ekipit të BMF! Pozicioni aktual i hapur është Zëvendësdrejtor – Pasuria Kulturore i Fondacionit të Menaxhimit të Butrintit.

Shkarkoni paketën e aplikimit duke klikuar mbi tekstin e më poshtëm

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me aplikimin, ju lutem kontaktoni në këtë adresë elektronike: info@bmf.al

Faleminderit për interesimin tuaj për t’u bërë pjesë e ekipit të BMF! Pozicioni aktual i hapur është Menaxher Finance i Fondacionit të Menaxhimit të Butrintit.

Shkarkoni paketën e aplikimit duke klikuar mbi tekstin e më poshtëm

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me aplikimin, ju lutem kontaktoni në këtë adresë elektronike: info@bmf.al

Faleminderit për interesimin tuaj për t’u bërë pjesë e ekipit të BMF! Pozicioni aktual i hapur është Menaxher i Arkeologjisë i Fondacionit të Menaxhimit të Butrintit.

Shkarkoni paketën e aplikimit duke klikuar mbi tekstin e më poshtëm

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me aplikimin, ju lutem kontaktoni në këtë adresë elektronike: info@bmf.al

Faleminderit për interesimin tuaj për t’u bërë pjesë e ekipit të BMF! Pozicioni aktual i hapur është Menaxher i Ruajtjes i Fondacionit të Menaxhimit të Butrintit.

Shkarkoni paketën e aplikimit duke klikuar mbi tekstin e më poshtëm

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me aplikimin, ju lutem kontaktoni në këtë adresë elektronike: info@bmf.al

Formulari i Aplikimit