Kjo faqe është e dedikuar vetëm për aplikimin e tenderëve të hapur në Fondacionin e Menaxhimit të Butrintit.

Tendera në BMF

Aktualisht Hapur

Fondacioni i Menaxhimit të Butrintit fton kompanitë me përvojë të konsoliduar ndërkombëtare të paraqesin oferta për Planin e Zhvillimit të Komunitetit të Sitit Botëror të Butrintit, sipas Termave të Referencës (ToR) të dhëna në këtë paketë tenderimi. Afati i fundit: 22 Janar 2024, Vizita në vend (opsionale): 8 Janar 2024

Ju lutemi shkarkoni më poshtë informacionin e zgjeruar: 

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi kontaktoni: info@bmf.al

Fondacioni i Menaxhimit të Butrintit fton kompanitë me përvojë të konsoliduar ndërkombëtare të paraqesin oferta për Planin e Menaxhimit të Trafikut, Transportit dhe Menaxhimit të Vizitorëve të Sitit Botëror të Butrintit, sipas Termave të Referencës (ToR) të dhëna në këtë paketë tenderimi. Afati i fundit: 26 Janar 2024, Vizita në vend (opsionale): 11 Janar 2024

Ju lutemi shkarkoni më poshtë informacionin e zgjeruar:

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi kontaktoni: info@bmf.al

Fondacioni i Menaxhimit të Butrintit fton kompanitë me përvojë të konsoliduar ndërkombëtare të paraqesin oferta për Planin e Shëndetit dhe Sigurisë, Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Sigurisë së Vendit të Sitit Botëror të Butrintit, sipas Termave të Referencës (ToR) të dhëna në këtë paketë tenderimi. Afati i fundit: 26 Janar 2024, Vizita në vend (opsionale): 12 Janar 2024

Ju lutemi shkarkoni më poshtë informacionin e zgjeruar:

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi kontaktoni: info@bmf.al

Application Form