Investimet e mëparshme nga AADF në Butrint

Në të shkuarën, AADF ka investuar në STB të Butrintit duke u fokusuar në përmirësimin e aksesit turistik dhe përfshinte: zëvendësimin e kamerave të sigurisë në Muzeun e Butrintit, përmirësime të peisazhit, instalimin e një sistemi bashkëkohor elektronik të biletave për të lehtësuar ndjekjen më të mirë të të ardhurave dhe raportimin financiar, si dhe sinjalistikën shpjeguese shumë-gjuhëshe në të gjithë zonën.